Thematic workshops

The workshops are a forum for discussing thematically related topics based on workshop papers. The workshops may discuss methodological, theoretical or substantive issues. The 90-minute workshops may include 3-4 presentations at the most.

The coordinators of the thematic workshops will review the submitted abstracts and draft the timetables of the sessions in cooperation with the organising committee. The coordinators will chair the workshops.

You can find the abstracts for the presentations in the abstract book

 

Adult Education as a path to social inclusion of vulnerable young people

Draama kokemuksellisena ja tieteellisenä mahdollisuutena

Erot ja yhdenvertaisuus opettajuudessa

Globaalikasvatus

Global responsibility for quality of learning

Gradua ei jätetä

Kasvatuksen historia ja filosofia – History and philosophy of education

Kasvatuksen ihmiskäsitys ja arvopäämäärät

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Kerronnalliset lähestymistavat / Narrative approaches

Kestävää kehitystä edistävä kasvatus / Education for Sustainable Development / Utbildning för hållbar utveckling

Kielitietoisuus ja kielikasvatus

Koodina ja kielenä käsityö – Käsityön moninaisuutta ja ideologiaa etsimässä

Korkeakoulutuksen ja korkeakouluopiskelun tutkimus / Research on Higher Education and Students in Higher Education

Koulun kehittämisen teemaryhmä / School Development Studies

Koulutuksen ja työelämän verkostot, rihmastot vai ekosysteemit

Kulttuuri-historiallinen toiminnan teoria ja formatiiviset interventiot

Lapsinäkökulmainen tutkimus / Studies of child perspective

Lapsuuden ja nuoruuden institutionaaliset maisemat

Leikit, pelit ja simulaatiot

Luonto- ja seikkailukasvatus

Mediakasvatuksen ja digitaalisten lukutaitojen teemaryhmä

Metodologioista toisiin ja seuraaviin

Monilukutaidon pedagogiikka

Mångfaldens möjligheter och den samtida bildningens komplexitet

Ohjaustutkimuksen teemaryhmä

Opettajan pedagogisen sisältötiedon kehittyminen ja kehittäminen

Opettajankoulutusfoorumi uudistamassa opettajankoulutusta

Oppiminen, motivaatio ja hyvinvointi / Learning, motivation and well-being

Oppimisen diversiteetti ja osallisuuden tukeminen inklusiivisessa toimintakulttuurissa / Diversities in learning: supporting agency in inclusive learning contexts

Perhetutkimuksen teemaryhmä

Sukupuoli, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kasvatuksessa

The potential of aesthetic and artistic experiences in fostering compassion and intersubjective understanding at schools

Tieto‐ ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa / ICT in Teaching and Learning

Toislajiset kasvatuksessa, monilajinen kasvatus

Tunnustus kasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, teoriaa ja käytäntöä

Vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmä

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy koulussa

 

Symposia

In the symposium participants have a focused discussion on a specified theme.The coordinator of a symposium organizes its programme and invites its speakers. The duration of a symposium is 90 minutes and usually it contains three to four presentations. A symposium also can consist of the panel discussion.

The coordinator the symposium acts as its chair. In some symposiums an invited discussant comments on the presentations of the symposium.

 

Ethics of adult, vocational and higher education in the era of Anthropocene

Hyvyys ja totuus digitalisaatiossa

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko

Mitä historian tekstitaitojen oppiminen vaatii opetukselta?

Monitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus

Opetussuunnitelmatutkimuksen symposiumi

Raising Kind Beings – New Collaborations for EcoJustice Education

Suomen kieli ja kasvatustiede: onko kansallisilla kielillä tieteellistä tulevaisuutta?

Tutkimuksen rooli koulutuspolitiikan muotoutumisessa

Työn ja perheen kohtaaminen pirstaloituneessa monimuotoisessa toimintaympäristössä

Where are we on the role of the OECD as a global player in education?

Yksilöiden koulusta yhteistyön kouluun: Tapaus Sannainen

 

Posters

It also is possible to present one’s research with a poster. The poster exhibition will be open to public during the conference at the conference venue in the University of Tampere.