Innolla oppien matematiikkaa – opetuksen iltapäivä

Kuinka yhä useammat oppilaat saadaan innostumaan matematiikasta ja valitsemaan jatko-opiskelupaikka matematiikkaa hyödyntävältä tieteenalalta? Miten nuorten matematiikan osaamista voidaan parantaa? Edellä mainittuja teemoja pohditaan nykyisen OPS:n näkökulmasta opetuksen iltapäivässä. Iltapäivän aikana käsitellään muun muassa yksilöllistä oppimista (flipped learning), ilmiölähtöistä projektityöskentelyä, monipuolista arviointia sekä mielekästä opetusteknologiankäyttöä ja ohjelmointia.

Iltapäivä koostuu paneelikeskustelusta ja PEDA-kahvilasta. Paneelikeskustelussa käsitellään nykyistä OPS:ia ja sen toteutumista käytännössä matematiikan opetuksessa niin opettajan, rehtorin kuin opetuksen kehittäjänkin näkökulmasta. PEDA-kahvilassa opettajat ja opetuksen kehittäjät esittelevät hyviä käytänteitään tuoda OPS:n sisällöt käytännön tasolle. Aikaa on varattu myös vapaaseen jutusteluun ja ideointiin osallistujien kesken.

Mitä:
• Täydennyskoulutusta nykyisen OPS:n käytännön toteutuksesta opettajille (osallistumistodistus saatavissa)
• Paikka vaihtaa kokemuksia hyvistä käytännöistä
• Paikka esitellä kehitettyjä materiaaleja ja tutkimusta opetuksen tutkijoille

Kenelle: Yläkoulun ja lukion matematiikan opettajille, opetuksen tutkijoille, matematiikan opettajaopiskelijoille

Milloin: Torstaina 23.8.2018 klo 14 – 18

Missä: Tampereen yliopisto, Pinni B -rakennus, luentosali B1097 klo 14 – 16, luentosali B3116 klo 16 – 18 (PEDA-kahvila)

Rakenne:
• Paneelikeskustelu nykyisen OPS:n käytännön toteutuksesta
• PEDA-kahvila, jossa opettajat ja opetuksen tutkijat esittelevät hyviä käytänteitään tuoda OPS:n sisällöt käytännön tasolle

Kieli: suomi

Maksut: Iltapäivän ohjelma on ilmainen. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua myös omakustanteiseen konferenssi-illalliseen yhdessä Function Theories in Higher Dimensions –konferenssin osallistujien kanssa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu konferenssin ilmoittautumislomakkeella (kohta: Osallistun opetusiltapäivään)

Panelistit:
Juuso Linnusmäki, yläkoulun matematiikan opettaja
Juulia Lahdenperä, tutkija, Helsingin yliopisto
Antti Saarinen, lukion matematiikan opettaja
Jorma Joutsenlahti, opettajankouluttaja, Tampereen yliopisto
Jukka Männistö, yläkoulun ja lukion matematiikan opettaja

Lisätietoja: Elina Viro (elina.viro@tut.fi), Terhi Kaarakka (Terhi.Kaarakka@tut.fi)