IDEA–PROJEKTI 2017–2019

Lapsen oikeuksien vahvistaminen lastensuojelussa päätöksentekokäytäntöjä kehittämällä

IDEA–hanke (Improving Decisions through Empowerment and Advocacy) on viiden maan yhteinen projekti, jossa kehitetään lastensuojelun päätöksentekokäytäntöjä vahvistamalla lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista. Hankkeen kohderyhmänä ovat lastensuojeluasioiden parissa eri tehtävissä toimivat ammattilaiset, kuten hallintotuomioistuinten tuomarit ja asiantuntijajäsenet, sosiaalityöntekijät, asianajajat ja lastensuojelun edunvalvojat.

Hankkeessa:

  • on paikannettu ammattilaisten koulutustarpeita kirjallisuuskatsausten ja kesällä 2017 tehdyn kyselyn avulla;
  • tarjotaan monitieteistä koulutusta lainsäädännöstä, lasten osallisuudesta, lasten kehityksestä ja hyvinvoinnista sekä lasten kanssa töitä tekevien ammattilaisten omasta hyvinvoinnista vuoden 2018 aikana sekä;
  • luodaan rakenteita ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat uusien toimintatapojen juurtumisen hankkeen päättymisen jälkeenkin.

 

Hankkeen ytimenä on ammattilaisille suunnattu monitieteinen koulutuskokonaisuus lapsen oikeuksista ja asemasta lasta koskevassa päätöksenteossa. Koulutuksella lisätään ammattilaisten tietoa erityisesti:

 

  • lapsen oikeuksien kansallisista ja kansainvälisistä normeista;
  • lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista;
  • vuorovaikutustaidoista ja työskentelystä lasten kanssa sekä;
  • ammattilaisten jaksamisesta työssään.

Koulutuskokonaisuus järjestetään vuoden 2018 aikana. Ks. lisätietoa kohdasta ”Koulutukset 2018”.

Hanketta rahoittaa EU ja siihen osallistuvat Suomen lisäksi Irlanti, Ruotsi, Viro ja Unkari. Hankkeen toteuttajaryhmät koostuvat jokaisessa maassa oikeustieteen ja sosiaalityön asiantuntijoista.