IDEA-hankkeen ytimenä on lastensuojeluasioiden parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu monitieteinen koulutuskokonaisuus lapsen oikeuksista ja asemasta lasta koskevassa päätöksenteossa. Koulutuksella lisätään ammattilaisten tietoa erityisesti:

  • lapsen oikeuksien kansallisista ja kansainvälisistä normeista;
  • lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista;
  • vuorovaikutustaidoista ja työskentelystä lasten kanssa sekä;
  • ammattilaisten jaksamisesta työssään.