Kuusipäiväinen koulutuspaketti järjestetään vuoden 2018 aikana: keväällä 2018 kaksi kahden päivän jaksoa ja syyskuussa 2018 viimeinen kahden päivän jakso. Ilmoittautuminen tapahtuu koko koulutuskokonaisuuteen. Koulutukset järjestetään Tampereella yliopiston tiloissa. Mukaan koulutukseen valitaan 50 osallistujaa. Valinnassa kiinnitetään huomiota osallistujien tasaiseen jakautumiseen alueellisesti ja eri ammattiroolien välillä

15.−16.3.2018 pidettävän ensimmäisen koulutusjakson teemana on Lapsen oikeudet lastensuojelun perustana: normit, haasteet ja ajankohtaiset kysymykset. Koulutuksessa käsitellään lapsen oikeuksien oikeudellista perustaa ja kuullaan muun muassa oikeuskäytännön uusimmista tulkinnoista. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tarkemmin eri rooleissa lastensuojeluasioita hoitavien ammattilaisten tehtävänkuviin.

3.−4.5.2018 syvennytään lapsen kehitykseen sekä lastensuojelun päätöksentekokäytäntöjen lapsilähtöisyyttä edistäviin tekijöihin. Keskeisenä teemana on lapsen kuulemiseen liittyvät kysymykset. Perjantain 4.5. koulutuksen lapsen kehityksestä ja kiintymyssuhdeteoriasta pitää professori David Shemmings, Kentin yliopiston Centre for Child Protection -keskuksen johtaja. Muiden koulutuspäivien kieli on suomi.

20.−21.9.2018 teemana on lasten erityisten tarpeiden huomioiminen sekä ammattilaisten työhyvinvointiin liittyvät kysymykset lastensuojelun vaativassa päätöksenteossa.

Koulutus on itsessään maksuton. Koulutukseen on varattu pieni määräraha, joka mahdollistaa muutaman osallistujan matka- ja yöpymiskulujen korvaamisen. Jos kulujen korvaaminen on välttämätöntä koulutukseen osallistumiseksi, perustelethan asian ilmoittautuessasi koulutukseen.