Keskusteluntutkimuksen päivien abstraktikirja

 

Ohjeet abstraktin kirjoittamiseen ja lähettämiseen

 

Kutsumme päiville esityksiä, joissa tavalla tai toisella tarkastellaan päivien teemaa. Myös muita teemoja käsittelevät esitykset ovat tervetulleita.

Päivillä pidettävä esitys voi olla joko 1) tieteellinen esitelmä tai 2) datasessio. Molempia tarjotaan päiville abstraktilla. Tieteellisen esitelmän abstraktin tulee sisältää lyhyt, enintään 300 sanan (sis. mahdolliset lähteet ja aineistoesimerkit) pituinen kuvaus esiteltävästä tutkimuksesta tutkimuskysymyksineen ja keskeisine tuloksineen. Datasession abstraktiin tulee liittää datasessiota kuvaava otsikko ja parin virkkeen mittainen tiivistelmä, jossa esitellään lyhyesti datasessiossa käsiteltävä (video)aineisto, sen syntykonteksti sekä aineiston tarkastelua ohjaava alustava tutkimuskysymys.

Päivien pääkieli on suomi, mutta myös muun kielistä esitystä voi tarjota. Abstrakti tulee kirjoittaa aiotulla esityskielellä. Tarkemmat ohjeet esitelmien ja datasessioiden valmistelemiseksi annetaan hyväksymisen jälkeen. Abstraktit julkaistaan konferenssiohjelmassa.

 

Lähetä abstraktisi 31.10.2018 mennessä. Hyväksymisestä tiedotetaan marraskuun 2018 loppuun mennessä.