Hanna Rautajoki, kuva: Jonne Renvall

 

”Moraalinen näkökulma sopii hyvin poliittisen suostuttelun tarkasteluun”

Hanna Rautajoki työskentelee Tampereen yliopistossa sosiologian tutkijatohtorina. Viime syyskuussa hän aloitti akatemiahankkeen, joka tutkii poliittista retoriikkaa Euroopan unionin poliittisissa keskusteluissa. Keskusteluntutkimuksen päivien esityksessään Rautajoki käsittelee keskinäissuhteisiin liittyviä, normatiivisia odotuksia suostuttelukeinona EU-politiikassa. Hän erittelee EU:n politiikkakeskusteluiden suostuttelua Sacksin jäsenkategoria-analyysia soveltaen. Rautajoen mukaan moraalinen näkökulma sopii hyvin poliittisen suostuttelun tarkoitukseen.

“Moraali ja normatiivisuus ovat kiinnostaneet minua gradustani lähtien, ja olen oikeastaan aina tarkastellut sosiaalista todellisuutta osin niiden näkökulmasta”, hän kertoo.

Rautajoen taustat ovat etnometodologisessa vuorovaikutustutkimuksessa, jota hän on päässyt soveltamaan sosiaalitieteiden lisäksi myös mediatutkimuksessa, kansanterveystieteessä ja kirjallisuustieteessä. Keskusteluntutkimuksen päivillä esitelty tutkimus kytkeytyy Pertti Alasuutarin tutkimusryhmään ja akatemiaprofessorihankkeeseen.

“Tavoitteenani on rikastaa tutkimusryhmän menetelmävalikoimaa sisällyttämällä etnometodologisia analyysivälineitä retoriikan tarkasteluun”, tutkijatohtori kuvailee.

Rautajoki kertoo nyt meneillään olevan tutkimuksen johdattaneen hänet etnometodologisen teorian juuriin ja perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Näihin seikkoihin hän syventyy tarkemmin Keskusteluntutkimuksen päivien esityksessään. Rautajoen esitys Me, te, he: Keskinäissuhteiden normatiiviset odotukset retorisen puhuttelun rakennuspuina Euroopan unionin parlamentaarisissa keskusteluissa kuullaan Keskusteluntutkimuksen päivien kolmannessa sessiossa torstaina 24.1. klo 15.15:n ja 17.15:n välillä.