Teppo Jakonen

 

Etäyhteysrobotti osallistujana luokkahuoneessa – tutkijahaastattelussa Teppo Jakonen

Teknologiavälitteisyys on nykypäivänä kiinteä osa useimpien ihmisten välistä jokapäiväistä vuorovaikutusta, ja uudet innovaatiot ottavat hiljalleen jalansijaa arkipäiväisessä viestinnässä. Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Teppo Jakonen tutkii parhaillaan sitä, miten etäyhteysrobotti – tai kuvaavammin etäläsnäolorobotti – toimii vuorovaikutuksen välineenä luokkahuoneympäristössä.

”Olen tehnyt tutkimustyötä luokkahuonevuorovaikutuksen parissa ja tutkinut muun muassa sitä, millainen vuorovaikutus edistää oppimista ja minkälaisesta vuorovaikutuksesta opetus rakentuu, eli mitä opettajat ja oppilaat yleensä tekevät luokkahuoneympäristössä. Keskusteluntutkimuksen päivillä esittelemämme tutkimus jatkaa tätä samaa tematiikkaa, mutta siinä on lisänä etäyhteysrobotti. Olemmekin nyt itsellemme uuden ja kiinnostavan aiheen äärellä.”, Jakonen kertoo.

Jakosen mukaan tutkimuksen aihe valikoitui sattumalta ja se sai alkunsa viime vuoden Keskusteluntutkimuksen päiviltä.

”Minulla on pidempiaikainen rahoitus oppimisympäristöjen tutkimiseen, ja viime vuoden Keskusteluntutkimuksen päivillä esittelin omaa tutkimustani. Tutkijaparini Heidi Jauni entisestä Tampereen teknillisestä yliopistosta oli kuuntelemassa esitystäni ja esitti idean etäyhteysrobotin sisällyttämisestä tutkimukseen. Hän on tehnyt aiemmin tutkimusta muun muassa videoneuvotteluista. Idean myötä aloimme tehdä yhteistyötä silloisen Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, jonka kautta saimme etäyhteysrobotit mukaan tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa yhdistyy hyvin siis meidän molempien kiinnostuksenkohteemme.” 

Etäyhteysrobotti on liikkuvilla pyörillä varusteltu laite, jota käyttäjä voi ohjata internet-yhteyden välityksellä. Laitteessa oleva videokamera kuvaa robotin kautta osallistuvalle luokkahuoneympäristöä, minkä lisäksi osallistuja näkyy muille tilassa oleville robotin näyttöruudun kautta. Kuten tavallisessa videoneuvottelussa, sekä etäyhteyden kautta osallistuvan että luokassa fyysisesti läsnä olevien puhe kuuluu puolin ja toisin. Kuitenkin tavalliseen videoneuvotteluyhteyteen verrattuna etäyhteysrobotin käyttäjällä on mahdollisuus liikuttaa robottia luokkatilassa.

”Meitä kiinnostaa, mitä läsnäolo robotin välityksellä oikeastaan on. Mitkä vuorovaikutuksen resurssit etäyhteysrobotin teknologia mahdollistaa ja mihin puolestaan vaaditaan fyysistä läsnäoloa luokkahuoneessa? ”, Jakonen tiivistää.

Jakosen ja Jaunin tutkimus on vaiheessa, jossa etäyhteysrobotilla käytettävissä olevia vuorovaikutusresursseja on jo alettu hahmottaa.

”Jatkossa yritämme analysoida tarkemmin, miten esimerkiksi tuntoaistin puuttuminen vaikuttaa läsnä olemisen tapoihin. Miten läsnäoloa muokkaa esimerkiksi se, kun robotti ei voi tarttua asioihin tai sen välityksellä ei voi tuntea kosketusta?”

Vuoden 2019 Keskusteluntutkimuksen päivien teemana on moraali vuorovaikutuksen ulottuvuutena. Jakosen mukaan teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa moraali on esillä usealla tavalla, ja se näkyy osaltaan myös Jakosen ja Jaunin tutkimuksessa. Etäyhteysrobotin voidaan ajatella edistävän esteettömyyttä, mutta sen käyttö herättää myös moraalisia kysymyksiä.

”Etäyhteysrobotit mahdollistavat tietyissä tilanteissa läsnäolon ja osallistumisen henkilöille, joille se ei olisi mahdollista ilman robottia. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi fyysiset rajoitteet. Kuitenkin eräs kysymyksiä herättävä seikka on vuorovaikutuksen oikeudet ja velvollisuudet. Vuorovaikutusaineiston perusteella näyttäisi siltä, että etäyhteysrobotilla osallistuvalta saatetaan odottaa eri asioita kuin tilassa fyysisesti läsnä olevalta. Ovatko esimerkiksi samat asiat sallittuja etäyhteysrobotin kautta osallistuvalle ja luokkatilassa fyysisesti läsnä olevalle? Lisäksi mielenkiintoinen moraalinen kysymys on ihmisen ja teknologian rajankäynti, eli kohtelevatko muut läsnäolijat etäyhteysrobotilla osallistuvaa henkilönä vai robottina?”

 

Teppo Jakonen ja Heidi Jauni puhuvat Keskusteluntutkimuksen päivillä aiheestaan Etäyhteysrobotti osallistujana luokkahuoneessa perjantaina 25.1. klo 15 – 16.30.