The Responsible Business Research Seminar is organised in order to increase the visibility and to promote research on business responsibility, sustainability and ethics in Finland. The Research Seminar offers an opportunity for researchers in the field to present their research projects and results as well as to share ideas and experiences of doing research.

You can follow the key note presentation and panel discussion through a live stream here. Livestream RBRS2019

We invite presentation from all fields of business responsibility, sustainability and ethics. Potential topics include (but are not limited to):

 • Responsible business and corporate social responsibility
 • Ethical leadership and workplace wellbeing
 • Social entrepreneurship
 • Business-nature-society relations
 • Stakeholder interaction
 • Social accounting and CSR reporting
 • Value creation and responsible business models

In 2019, the Responsible Business Research Seminar is organised the seventh time.

Abstracts and presentations can be submitted in Finnish or English. The Call for papers is avaialble here.

Keynote speaker 2019:

“Activists, shareholders and the quest for sustainability”

Dr. Giovanna Michelon, Professor of Accounting and Director of Research, University of Exeter

Important dates:

January 2019                          Abstract submission and registration is opened

8.2.2019                                  Deadline for abstracts (200 words)

22.2.2019                                Notification of accepted abstracts, conference program published

4.3.2019                                  Deadline for registration

13.-14.3.2019                         Responsible Business Research seminar

The seminar is free of charge.

Warm welcome!

RESPMAN Research Group

RESPMAN Research Group conducts research on the relationships between business, society and the nature from different perspectives, including responsible management, firm-stakeholder interaction, corporate responsibility and sustainable development. The group was established at 2006 and currently we operate at the Faculty of Management and Business, Tampere University. More information can be found at http://www.uta.fi/jkk/tutkimus/alat/respman/intro.html

Financial support of the Foundation for Economic Education is greatfiully aknowledge!

_______________________________________________________________________________________________________________

Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien tarkoituksena on lisätä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää sen kehitystä Suomessa. Tutkimuspäivät pyrkivät edesauttamaan tutkijoiden verkostoitumista ja vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen Suomessa. Tutkimuspäivät tarjoavat vastuullisen liiketoiminnan, yritysten yhteiskuntavastuun ja eettisen johtamisen tutkijoille mahdollisuuden esitellä tutkimushankkeitaan ja niiden tuloksia sekä jakaa ajatuksia, ideoita ja kokemuksia tutkimuksen tekemisestä.

Tutkimuspäivään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät vastuullisuuden ja eettisyyden teemoja liiketoiminnassa eri lähtökohdista. Toivomme esityksiä esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Arvon muodostus ja erilaiset liiketoimintamallit
 • Eettinen johtaminen ja työhyvinvointi
 • Sidosryhmävuorovaikutus
 • Yhteiskunnallinen laskentatoimi ja yritysvastuuraportointi
 • Yhteiskunnallinen yrittäjyys
 • Yritys-ympäristö-yhteiskunta -suhteet

Vuonna 2019 Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät järjestetään seitsemättä kertaa.

Abstraktin ja esityksen kielenä voi olla joko suomi tai englanti. Seminaarin Call for papers on nähtävissä täältä.

Tutkimuspäivillä palkitaan paras työelämän etiikkaan liittyvä tutkielma yhteistyössä EBEN Suomi ry:n kanssa.

Vuoden 2019 keynote-puhuja:

“Activists, shareholders and the quest for sustainability”

Dr. Giovanna Michelon, Professor of Accounting and director of research, University of Exeter

Tärkeät päivämäärät:

Tammikuu 2019                     Abstraktien jättäminen ja ilmoittautuminen on avataan.

8.2.2019                                  Abstraktien deadline (200 sanaa)

22.2.2019                                Ilmoitus hyväksytyistä abstrakteista ja konferenssin ohjelman julkaistaan

4.3.2019                                  Ilmoittautuminen sulkeutuu

13.-14.3.2019                         Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät

Seminaari on maksuton.

Lämpimästi tervetuloa!

RESPMAN Research Group

RESPMAN Research Group -tutkimusryhmä tutkii liiketoiminnan, yhteiskunnan ja ympäristön suhteita erilaisista näkökulmista, mukaan lukien vastuullinen johtaminen, sidosryhmä vuorovaikutus, yrityksen yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys. Tutkimusryhmä on perustettu vuonna 2006 ja tällä hetkellä se toimii Talouden ja johtamisen tiedekunnassa, Tampereen yliopistossa. Lisätietoa tutkimusryhmästä löytyy sen nettisivuilta http://www.uta.fi/jkk/tutkimus/alat/respman/intro.html

Kiitämme Liikesivistysrahastoa taloudellisesta tuesta!