Sosiaalipolitiikka vuonna 2030

Köyhille, kunnollisille vai kaikille?

Vuoden 2018 Sosiaalipolitiikan päivien teema kutsuu tarkastelemaan sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion murrosta tulevaisuuden näkökulmasta. Hyvinvointivaltion keskeisiä elementtejä uudistetaan parhaillaan. Meneillään olevat sote-uudistus, maakuntauudistus ja työttömyysturvauudistus rakentavat uudenlaista sosiaalipolitiikkaa. Kansallisia sosiaalipolitiikkoja koettelevat myös globalisaatio ja siirtolaisuutta synnyttävät ekologiset, poliittiset ja taloudelliset kriisit. Näiden muutosten edessä kysymys pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusteista ja eetoksesta on ajankohtainen.

2030-luvun sosiaalipolitiikkaa tehdään nyt. Kestääkö hyvinvointivaltio siihen ulkoa ja sisältä kohdistuvat muutospaineet? Onko tulevaisuuden sosiaalipolitiikka tarveharkintaista, vakuutuspohjaista, luonteeltaan aktivoivaa vai asuinmaahan perustuvaa? Eriytyykö sosiaalisen turvan saaminen yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sosiaalisen statuksen mukaan, vai säilyykö toimeentulon ja palvelujen saaminen sosiaalisena oikeutena?

Sosiaalipolitiikan päivien pääpuhujia ovat työn ja hoivan tutkija, professori Sue Yeandle Sheffieldin yliopistosta, sekä vertailevan poliittisen taloustieteen ja sosiaalipolitiikan sekä hyvinvointivaltion muutoksen tutkija, professori Jane Gingrich Oxfordin yliopistosta. Vuoden 2018 Sosiaalipolitiikan päivillä yhtenä pääpuhujana kuullaan myös ansioitunutta suomalaista sosiaalipolitiikan tutkijaa, dosentti Helena Hirvosta Itä-Suomen yliopistosta.

 

Sosiaalipolitiikan päivien 2018 visuaalinen ilme pohjautuu kuvataiteilija Emmi Kallion taideteokseen.