Symposium pidetään Tampereen yliopistossa 13. – 14.6.2019 Pinni B -rakennuksessa lounaasta lounaaseen. Symposium jakaantuu kaikille osallistujille yhteiseen osuuteen avauspäivän iltapäivällä sekä tilintarkastuksen ja arvioinnin omiin sessioihin seuraavana aamupäivänä.

 

Alustava ohjelma

 

Torstai 13.6.2019: Tilintarkastus ja arviointi, iltapäiväseminaari
Puheenjohtaja: Professori Lasse Oulasvirta

11.00 – 12.00 Lounas ja ilmoittautuminen
12.00 – 12.05 T&A-ohjelman vastuuprofessori, HT Lasse Oulasvirta: Symposiumin avaus
Auditorio B1100, 1. kerros
12.05 – 13.00 Yritysoikeuden professori (oa.), KTT Janne Ruohonen: “Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana – erityislainsäädännön noudattamisesta”
Kommenttipuheenvuorot: PRH:n tilintarkastusvalvonnan johtava lakimies Pasi Horsmanheimo ja ST ry:n edustaja KHT Anne Kulla
13.00 – 13.30 Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare: ”Tilintarkastuksen tulevaisuus – tekoäly, XBRL ja digitalisaatio”
13.30 – 13.45 Kahvitauko
Aulabuffet, 1. kerros
13.45 – 14.15 Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtaja Mari Räkköläinen: ”Tilivelvollisuuden arvioinnista systeemisen muutoksen tukemiseen”
14.15 – 14.45 Laskentatoimen professori, KTT Hannu Ojala: “Tilintarkastuksen ja verotuksen yhteydet”
14.45 – 15.15 Laadunvarmistuksen päällikkö (PRH) Maria Koivusalo: “Laadunvalvonta tarkastuksessa ja arvioinnissa”
15.15 – 15.30 Tauko
15.30 – 16.00 Laskentatoimen professori Lili Kihn: ”Digitalisaatio ja tilintarkastus: tutkimustuloksia”
16.00 – 16.25

VM:n neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen: ”Talousraportoinnin kehittämishanke kunnissa”

16.25 – 16.30 Päivän päätössanat
19.00 Illallinen, Tampereen yliopiston Päätalo, Café & Aula Toivo
Illallisen päätteeksi JKK House Band

 

Perjantai 14.6.2019: Tilintarkastusteeman aamuseminaari
Luentosali B1096, 1. kerros
Puheenjohtaja: Yritysoikeuden professori (oa.) Janne Ruohonen

8.30 – 9.00 Vero-oikeuden yliopistonlehtori, OTT Matti Urpilainen:
”Verotarkastuksen huomiointi tilintarkastuksessa”
9.00 – 9.30 Yritysjuridiikan professori, OTT Veikko Vahtera:
”Osakeyhtiölainsäädännön keskeiset muutokset – tilintarkastajan näkökulma”
9.30 – 9.45 Kahvitauko
Ravintola Minerva, 2. kerros
9.45 – 10.05 KHT Tapani Vuopala (Crowe), IFAC SMPC:n jäsen: “Vähemmän monimutkaisten yritysten tarkastus (Audit of Less Complex Entities)”
10.05 – 10.30 Ylitarkastaja Lauri Tuomarla, Verohallinto: ”Yritysverotuksen näkemyksiä pienten ja
keskisuurten yritysten tilinpäätösraportoinnin ja veroraportoinnin yhteyksistä”
10.30 – 11.00 Professor of Practice, OTT Timo Kaisanlahti: “Ministeriöselvitys kirjanpito- ja tilinpäätössäädännön uudistustarpeista – onko muutoksia tulossa?”
11.00 – 11.25 Partner (BDO Audiator ) Tiina Lind, JHT ja KHT: ”ISA-standardien soveltamisen haasteet julkishallinnon tilintarkastuksessa”
11.25 – 11.50 Eero Prepula, KHT:  ”Hallinnon tarkastuksen laajuus kunnan erityistoimialan tilintarkastuksessa: Tapaus JAKK”
Loppusanat

 

Lounas,
Ravintola Minerva, 2. kerros

 

 

Perjantai 14.6.2019: Arvioinnin aamuseminaari
Luentosali B1097, 1. kerros
Puheenjohtaja: Suomen arviointiyhdistyksen puheenjohtaja Mari Räkköläinen

8.30 – 9.00 Suomen arviointiyhdistyksen sihteeri Petra Mikkolainen, SAYFES: Arviointiaamun avaus
9.00 – 9.30 Erityisasiantuntija Kirsi Hyytinen, VTT: ”Miten tehdä näkymätön näkyväksi – systeemisen arvioinnin mahdollisuudet ja reunaehdot”
9.30 – 10.00 Yliopistonlehtori, HT Asko Uoti: ”Kunnan ulkoistetut palvelutuotantomuodot ja niiden arviointi”
10.00 – 10.15 Kahvitauko
Ravintola Minerva, 2. kerros
10.15 – 11.00 Lain valmistelun ja toimeenpanon arviointi
•  Johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä  ja tutkija Jenna Mäkinen, Kela: Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• Emeritusprofessori Jyrki Tala: Sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmisteluprosessin arviointi
11.00 – 11.30 Johtava asiantuntija Katri Vataja (Sitra): ”Tilaajan ja tekijän vuoropuhelu arvioinnissa – Sitran vaikuttavuusarviointi”
11.30 – 12.00 Professori Jan-Erik Johanson: ”Ohjauksen ja arvioinnin haasteet hybridiorganisoitumisen maailmassa”

Loppusanat

 

Lounas
Ravintola Minerva, 2. kerros