5.2. Ryhmä- ja tiimityöskentelyn merkitys työelämän tuottavuudessa

 

Torstai 1.11. klo 13.30 – 16.30, Pinni A, LS A2088

13.30 – 14.00

Inhimillinen vuorovaikutus ja viestintä ryhmätyön yhteiskehittämisessä:  BrandCube –menetelmä brändiviestinnän kehittämisessä.
Pirita Ihamäki & Katriina Heljakka

 

14.00 – 14.30

Vastuun rakentuminen ja hallinta työelämän ryhmien vuorovaikutuksessa.
Tomi Laapotti & Eveliina Pennanen

 

14.30 – 15.00

Näkökulmia työelämän tiimien onnistumiseen.
Mitra Raappana

 

15.00 – 15.30

Omahoitajuus moniammatillisessa yhteistyössä geriatrisella kuntoutusosastolla.
Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen