3.1. Työelämän erilaiset yrittäjyydet

 

Torstai 1.11. klo 13.30 – 16.30, Pinni A, LS A2089

 

13.30–14.00

Leikkiä ja työtä: Playbourin käsite ja käytännöt.
Mikko Jakonen

 

14.00–14.30

Onko itsensä työllistäjät yrittäjiä?
Paul-jonker Hoffrén

 

14.30–15.00

Yrittäjänä, eläkkeellä vai palkkatyössä.
Anu Järvensivu

 

15.00–15.20 Tauko

 

15.20–15.50

Yrittäjyysvalmennusta pakolaistaustaisille.
Erika Svärd

 

15.50–16.20

Yritysten liikevaihto ja yrittäjän ikä – Havaintoja erikokoisten yritysten parista.
Monika von Bonsdorff

 

16.20–16.30 Yhteenveto