4.2. Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet

 

Torstai 1.11. klo 13.30 – 16.30, Päätalo, LS C6

13.30 – 13.55

Opetusteknologia ja opettajan muuttuva asiantuntijuus.
Jenni Huhtasalo.

 

13.55 – 14.20

Kuinka alusta välittää työntekijän ja asiakkaan suhdetta? Tutkimus suomalaisesta Upwork-työstä.
Laura Seppänen

 

14.20 – 14.45

Sosiaalisen intranetin käyttö hajautuneessa organisaatiossa.
Mikko Värttö

 

14.45 – 15.00 Tauko

 

15.00 – 15.25

Digitalisaation tukeminen: toimintakonseptin, työkäytäntöjen ja järjestelmän rinnakkainen opettelu ja kehittäminen.
Arja Ala-Laurinaho

 

15.25 – 15.50

Malli toiminnanohjausjärjestelmän osaamisen kehittämiseen käyttöönoton eri vaiheissa.
Seppo Tuomivaara, Arja Ala-Laurinaho & Pia Perttula

 

15.50 – 16.15

Miten toteuttaa monidisiplinaarisuutta insinöörityössä työn organisoinnin keinoin? Tapaustutkimuksena korkean teknologian metalliyritykset.
Arja Haapakorpi

 

16.15 – 16.40

Ammatillinen kehittyminen digitalisoituvassa työelämässä.
Anna Wallin

 

Perjantai 2.11. klo 9.00 – 10.30, Päätalo, LS C6

9.00 – 9.30

Rakennusten tietomallintamisen käyttöönoton keveys ja raskaus: yhden rakennusliikkeen pitkittäistutkimus.
Hannele Kerosuo

 

9.30 – 10.00

Rakennusten tietomallintaminen ja monikerroksisen teknologisen muutoksen haaste.
Sami Paavola & Reijo Miettinen

 

10.00 – 10.30

”Robotti hoitaa ne jännetuppitulehdusta aiheuttavat työt” – Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton kokemuksia.
Susanna Kultalahti

 

Perjantai 2.11. klo 13.30 – 15.00, Päätalo, LS C6

13.30 – 14.00

E-urheilun johtaminen.
Minna Kallinen-Kuisma

 

14.00 – 14.30

Kasvonilmeanalysointiohjelmiston käyttäminen ja analyysiaineiston hyödyntäminen aistinvaraisessa arviointityössä.
Ulriikka Savela-Huovinen, Antti Knaapila, Auli Toom & Hanni Muukkonen.

 

14.30 – 15.00

Kokemuksia pelillisestä oppimisesta työturvallisuuden edistämisessä.
Pia Perttula, Vuokko Puro & Henriikka Kannisto