4.5. Työn aikapaineet ja paikat

 

Torstai 1.11. klo 13.30 – 16.30, Päätalo, RH C2

13.30 – 14.00

Kulttuurin leikillistyminen taustana työkulttuurin muutokselle:  Toimitilat ja artefaktit osana organisaatioiden yhteisöllistä leikkiä.
Katriina Heljakka & Kristiina Borg

 

14.00 – 14.30

Kertomuksia konttorista – Tutkimus työympäristön muutoksesta.
Marja Katisko, Terhi Laine & Ari Nieminen

 

14.40 – 15.00

Työn tilat ja paikat.
Ari Nieminen

 

15.00 – 15.30

The undermining of scholars’ intrinsic motivation by performance-contingent rewards and performance pressure: The moderating effect of decreased work meaningfulness.
Aki Lehtivuori, Kirsi-Mari Kallio & Tomi Kallio

 

15.30 – 16.00

Asiantuntijatyön luonne ja aikapaine kompleksisessa työympäristössä.
Sari Niemi & Markus Kräkin

 

16.00 – 16.30

Työajan riittävyys laadukkaan palvelun tuottamiseen – case isännöintiala.
Virpi Slotte