4.7. Työelämä murroksessa – inhimillisen ja tuottavan työyhteisön johtaminen

 

Torstai 1.11. klo 13.30 – 16.30, Päätalo, LS A2A

13.30 – 13.40

Työryhmän aloitus ja  toimintaperiaatteet. Vuokko Niiranen ja Timo Sinervo

 

13.40 – 14.10

Organisaatiokansalaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon työssä.
Marjut Arola, Sanna Laulainen & Aini Pehkonen

 

14.10 – 14.40

Uudistuvan yrityksen henkilöstöjohtamisen kehittämisprosessi.
Pia Heilmann, Carita Liikanen, Marianne Ekonen, Miira Heiniö, Sara Lindström, Minna Janhonen & Tiina Taipale

 

14.40 – 15.00 Tauko

Uudistuvan yrityksen henkilöstöjohtamisen kehittämisprosessi.
Pia Heilmann, Carita Liikanen, Marianne Ekonen, Miira Heiniö, Sara Lindström & Tiina Taipale

 

15.00 – 15.30

“Kaikki samaan urheiluhalliin” – miten kuuden organisaation yhteistä monitilatoimistoa johdetaan?
Sari Käpykangas & Heli Ansio

 

15.30 – 16.00

Johtamiskäytännöt dynaamisessa fuusioprosessissa.
Katja Ekman & Anni Rajala

 

16.00 – 16.15 Ensimmäisen päivän yhteenveto ja keskustelu

 

Perjantai 2.11. klo 09.00 – 10.30, Päätalo, LS A2A

09.00

Toisen seminaaripäivän aloitus

 

09.00 – 09.30

Omahoitajuus moniammatillisessa yhteistyössä geriatrisella kuntoutusosastolla.
Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen

 

09.30 – 10.00

Hoitotyön esimiesten eettiset ongelmat ja ratkaisutavat.
Birgitta Tetri & Soile Juujärvi

 

10.00 – 10.20

Johtajan työn ulottuvuudet ja johtajan osaamisvaatimukset organisaatiouudistusten keskellä
Vuokko Niiranen & Joakim Zitting

 

10.20-10.30  Loppukeskustelut ja työryhmän yhteenveto: Timo Sinervo ja Vuokko Niiranen