5.3. Kirjallistuva viestintä: mitä se merkitsee työlle ja työntekijälle, mitä asiakkaalle tai potilaalle?

 

Torstai 1.11. klo 13.30 – 16.30, Linna RH K106

 

13.30 – 13.40

Mikkola & Tiililä: Johdatus

 

13.40 – 14.10

Tekstityö sosiaali- ja hoitoaloilla: huonosti tunnistettu resurssisyöppö.
Ulla Tiililä

 

14.10 – 14.40

Sähköisten palvelujen toimivuus: Onko kielenkäytöllä merkitystä?
Liisa Raevaara

 

14.40 – 15.10

Miten digitaalisten materiaalien käyttö heijastuu perehdytysvuorovaikutukseen?
Piia Mikkola & Liisa Kääntä

 

15.10 – 15.40

Työntekijöiden ääni organisaation kehittämistyössä: näkökulmana kokouskeskustelut ja niistä kirjoitetut muistiot.
Suvi Honkanen ja Esa Lehtinen

 

15.40 Loppukeskustelu