Esitelmä- ja posteriabstrakti

  • Mikäli haluat pitää esityksen työryhmässä tai osallistua posterilla posterinäyttelyyn, lähetä enintään 2500 merkin abstrakti esityksestäsi tai posteristasi viimeistään torstaina 30.8.2018 klo 16.00.
  • Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivistys esityksen sisällöstä. Siitä tulee ilmetä esityksen tai posterin aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset.
  • Esitykset työryhmiin ja posterit posterinäyttelyyn valitaan lähetettyjen abstraktien perusteella.
  • Abstrakti- ja posteriehdotusten lähettäjät saavat tiedon abstraktien hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään perjantaina 14.9.2018 sähköpostitse.
  • Hyväksytyn abstraktin lähettäjä voi niin halutessaan ehdottaa esitelmäänsä julkaistavaksi lyhyenä artikkelina konferenssijulkaisussa (ks. ohjeet alla). Halukkuus ilmoitetaan abstraktia lähetettäessä (ks. lomake). Konferenssijulkaisussa julkaistaan rajattu määrä referee-prosessin läpikäyneitä artikkeleja.