Konferenssiavustajat

Työelämän tutkimuspäivät tarjoaa monia muita tutkimuspäiviä kattavammat konferenssiavustajapalvelut. Konferenssiavustajat tekevät päivien kulusta sujuvan varmistamalla, että käytännön järjestelyihin perehtyneitä ihmisiä osallistuu kaikkiin päivien ohjelmatilaisuuksiin. Avustajien toimenkuvaan kuuluvat mm. tapahtuman infopisteestä vastaaminen sekä sali- ja työryhmävalvojien tehtävät. Avustajien työpanoksesta on muotoutunut aikaisempien konferenssien myötä keskeinen osa tapahtumaa, joten avustajilta odotetaan tänäkin vuonna konferenssin sisältöön perehtymistä, yliopiston tilojen tuntemista sekä ennen kaikkea ystävällistä palvelua. Tämän lisäksi avustajan tehtävissä opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus tutustua työelämätutkimuksen nykytilaan.

Työelämän tutkimuspäivät on saanut runsaasti positiivista palautetta konferenssiavustajien työstä. Helposti saavutettavat avustajat osaavat neuvoa osallistujia käytännön järjestelyihin liittyvissä ongelmissa ja avustavat tarvittaessa työryhmän vetäjiä sekä esitelmien pitäjiä heidän työssään.

Tärkeää tehtävässä on, että avustaja

  • Mieltää itsensä tutkimuspäivien edustajaksi, on ystävällinen, rauhallinen ja vieraanvarainen konferenssin osallistujia kohtaan
  • On perehtynyt tutkimuspäivien kulkuun, tuntee yliopiston tilat ja paikallistietämykseen kuuluu esimerkiksi lähimmän pankkiautomaatin, ravintolan tms. sijainti
  • Tietää mistä lisätietoa tai esimerkiksi teknistä lisäapua saa tarvittaessa
  • Mieltää edustavansa tutkimuspäiviä myös varsinaisten työvuorojen välissä ja avustaa vieraita aktiivisesti
  • On käytössä molempien konferenssipäivien ajan

Konferenssiavustajat saavat vastineeksi työstään konferenssipaidan, lounaat ja kahvitukset työssäolopäivinään sekä työtodistuksen.

 

HUOM. 

Avustajan tehtävästä on mahdollisuus suorittaa 1 op opintosuoritus tekemällä kirjallinen raportti konferenssin loputtua. Lisätietoja suorituksesta saa koulutustilaisuudessa sekä TÄÄLTÄ. Raportti toimitetaan Johanna Elolle (johanna.elo[at]uta.fi) 19.11.2018 mennessä.

Tehtävät ja ohjeistus