Työelämän tutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna 1. – 2.11.2018. Teema on ”Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä”. Tutkimuspäivillä pohditaan tuottavuutta laajasti muun muassa kysymällä, miten työelämän tuottavuutta on ilmiönä eri tieteenalojen piirissä lähestytty, millainen tuottavuus on kestävää sekä mikä on ihmisen rooli tulevaisuuden tuottavuustyössä.

Toivomme saavamme tutkimuspäivien työryhmiin monenlaisia teemoja ja aiheita työelämän tutkimuksen monialaiselta kentältä. Työryhmät voivat olla painotuksiltaan joko tutkimuksellisia tai käytäntölähtöisiä ja niissä saa kuulua monenlaisten toimijoiden äänet.

Ehdota työryhmää 12.4.2018 mennessä ja tule työryhmäkoordinaattoriksi Työelämän tutkimuspäiville. Lähetä enintään 4000 merkkiä sisältävä ehdotuksesi tästä (lomake on suljettu). Kuvaa ehdotuksessa työryhmän teema, työskentelytapa sekä arvio mahdollisista osallistujista. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös, että oletko valmis toimimaan työryhmäsi esityksistä tehtyjen artikkelien refereenä, mikäli tutkimuspäivien esitelmistä toimitetaan konferenssijulkaisu.

Kaikilta työryhmissä esiintyviltä edellytetään hyväksytty abstrakti. Esitys työryhmässä ei velvoita referee-artikkelin työstämistä konferenssijulkaisuun.

Tervetuloa tekemään innostava konferenssi!

Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto & Työelämän tutkimusyhdistys ry.

Lisätiedot:
Katri Otonkorpi-Lehtoranta, katri.otonkorpi-lehtoranta@uta.fi