Työryhmät

 

Teema 1: Kestävä tuottavuus

1.1. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen Suomessa – Kestävää tuottavuutta ja inhimillistä työelämää työn murroksessa

1.2. Hyvinvoivat työntekijät tuottavuustyössä – näkökulma tuottavuuden yhteiskehittelyyn

1.3. Miten mitata henkilön tuottavuutta? [TYÖRYHMÄ PERUTTU. ESITYKSET YHDISTETTY 1.2:EEN]

 

Teema 2: Työelämän tutkimuksen tulevaisuus

2.1. Työelämän tutkimuksen pitkä kaari ja tulevat haasteet – Symposium

2.2. 15 – vuotta takana – millaista työelämäntutkimusta tarvitaan tulevaisuudessa? Työelämän tutkimus- lehti monitieteisenä työelämän ja -yhteiskunnan keskustelufoorumina – Symposium [PERUTTU]

2.3. Työelämäkritiikki ja kriittinen työelämätutkimus

2.4. Vertaileva tutkimus – menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus

 

Teema 3: Yrittäjyyden monet muodot

3.1. Työelämän erilaiset yrittäjyydet

3.2. Yrittäjyyden ilmastonmuutos – Mikroyrittäjyys ja yrittäjyyden monimuotoisuus

3.3. Tuottavaa yrittäjyyttä kestävästi/kestämättömästi [TYÖRYHMÄ PERUTTU. YHDISTETTY 3.2:EEN]

 

Teema 4: Työelämän muutos ja sen tuomat kehittämistarpeet

4.1. Pirstoutuvatko työurat?

4.2. Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet

4.3. Itseohjautuvat organisaatiot

4.4. Innovaatioita yksin ja/vai yhdessä [TYÖRYHMÄ PERUTTU]

4.5. Paikat ja työprosessit

4.6. Asiantuntijatyön aikapaineet – hallinnan kohde, inhimillisyyden este vai hyvän työntekijän mittari? [TYÖRYHMÄ PERUTTU. ESITYKSET YHDISTETTY 4.5:EEN]

4.7. Työelämä murroksessa – inhimillisen ja tuottavan työyhteisön johtaminen

 

Teema 5: Inhimillinen vuorovaikutus, viestintä ja tunteet työelämässä

5.1. Työelämän vuorovaikutus

5.2. Ryhmä- ja tiimityöskentelyn merkitys työelämän tuottavuudessa

5.3. Kirjallistuva viestintä: mitä se merkitsee työlle ja työntekijälle, mitä asiakkaalle tai potilaalle?

5.4. Tunteet kestävän työelämän rakentamisessa

 

Teema 6: Työkyvyn ja työhyvinvoinnin riskitekijöitä

6.1. Mikä haastaa ja ylläpitää työhyvinvointia tämän päivän työelämässä?

6.2. Aikuisten perustaidot ja osaaminen työelämässä

6.3. Toimintakyky, työkyky ja kyky tulla toimeen. Näkökulmia työmarkkinoiden reunamilta [TYÖRYHMÄ PERUTTU]

6.4. Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä työelämässä

6.5. Häiritsevä palaute työssä [TYÖRYHMÄ PERUTTU]

6.6. Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät – hyödyt työntekijälle, liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle

 

Teema 7: Johtamisen kysymyksiä

7.1. Uudistuminen, muutos, dialoginen kehittäminen, tutkimus – Sote muutoskontekstissa

7.2. Työn ja muun elämän muuttuneet rajat johtamisen haasteena

7.3. Vastuullisen johtamisen monet muodot

 

 

Ohjeet

 

Esitelmä- ja posteriabstrakti
Työryhmäkoordinaattorien ohjeet
Kutsu työryhmäkoordinaattoriksi
Kaikkien työryhmien abstraktit