Alla olevasta listauksesta löydät jokaisen työryhmän toteutumisajankohdan ja ryhmän sisäisen esitysjärjestyksen aiheineen ja esittäjineen.

HUOM. Esitysjärjestyksiin saattaa tulla vielä muutoksia.

 

Teema 1: Kestävä tuottavuus

1.1. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen Suomessa – Kestävää tuottavuutta ja inhimillistä työelämää työn murroksessa

1.2. Hyvinvoivat työntekijät tuottavuustyössä – näkökulma tuottavuuden yhteiskehittelyyn

 

Teema 2: Työelämän tutkimuksen tulevaisuus

2.1. Työelämän tutkimuksen pitkä kaari ja tulevat haasteet – Symposium

2.3. Työelämäkritiikki ja kriittinen työelämätutkimus

2.4. Vertaileva tutkimus – menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus

 

Teema 3: Yrittäjyyden monet muodot

3.1. Työelämän erilaiset yrittäjyydet

3.2. Yrittäjyyden ilmastonmuutos – Mikroyrittäjyys ja yrittäjyyden monimuotoisuus

 

Teema 4: Työelämän muutos ja sen tuomat kehittämistarpeet

4.1. Pirstoutuvatko työurat?

4.2. Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet

4.3. Itseohjautuvat organisaatiot

4.5. Paikat ja työprosessit

4.7. Työelämä murroksessa – inhimillisen ja tuottavan työyhteisön johtaminen

 

Teema 5: Inhimillinen vuorovaikutus, viestintä ja tunteet työelämässä

5.1. Työelämän vuorovaikutus

5.2. Ryhmä- ja tiimityöskentelyn merkitys työelämän tuottavuudessa

5.3. Kirjallistuva viestintä: mitä se merkitsee työlle ja työntekijälle, mitä asiakkaalle tai potilaalle?

5.4. Tunteet kestävän työelämän rakentamisessa

 

Teema 6: Työkyvyn ja työhyvinvoinnin riskitekijöitä

6.1. Mikä haastaa ja ylläpitää työhyvinvointia tämän päivän työelämässä?

6.2. Aikuisten perustaidot ja osaaminen työelämässä

6.4. Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä työelämässä

6.6. Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät – hyödyt työntekijälle, liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle

 

Teema 7: Johtamisen kysymyksiä

7.1. Uudistuminen, muutos, dialoginen kehittäminen, tutkimus – Sote muutoskontekstissa

7.2. Työn ja muun elämän muuttuneet rajat johtamisen haasteena

7.3. Vastuullisen johtamisen monet muodot