Raija Julkunen

Ensimmäinen Työelämän tutkijan palkinto myönnettiin dosentti Raija Julkuselle vuonna 2008. Palkinnon perustamista oli harkittu jo pitkään, mutta perustamiselle antoi erityisen merkityksen Raija Julkusen kyseisenä vuonna julkaisema kirja Uuden työn paradoksit. Kirja on loistava kooste nykytyöelämästä kaikkine sisäisine ristiriitaisuuksineen. Kirjan loppupuolella Julkunen nostaa esiin suomalaisen työelämän tunnustusvajeen, eli sen, että ihmisten on nykyisin hyvin vaikea saada kokemuksia onnistuneesta työsuorituksesta. Myönteinen palaute kasautuu harvoille.

Raija Julkunen on tehnyt hyvin pitkän tutkijauran ja vaikuttanut erittäin paljon suomalaisen työelämän tutkimuksen kehitykseen ja juurtumiseen. Moni tämän päivän työelämäntutkijasukupolvi on jo opiskeluaikana tutustunut hänen väitöskirjaansa Työprosessi ja pitkät aallot. Kyseinen kirja on vuosien saatossa kuulunut useiden eri oppiaineiden opintovaatimuksiin ja aivan syystä. Raija Julkusella on kyky käsitellä laajoja kokonaisuuksia ja saattaa asioita yhteen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Hänet voidaan tunnustaa Työelämän tutkijaksi isolla Teellä.

Tunnustusvajeen käsitteen esiin nostajana Raija Julkusta voidaan pitää ensimmäisen Työelämän tutkijan palkinnon itseoikeutettuna saajana. Hänen palkitsemisensa kautta voidaan Työelämän tutkijan palkintoon liittää myös vahva lisämerkitys. Palkinto ei ainoastaan ole tunnustus, joka annetaan vuosittain ansioituneelle työelämän tutkijalle, vaan se myös toimii muistutuksena työelämää vaivaavasta tunnustusvajeesta symboloiden tarvetta luoda tunnustusvajeelle vastavoimia.

– Anu Järvensivu