Työelämän tutkimuspäivien 2017 Hyvä Työ! -tunnustuspalkinto on myönnetty kansanedustaja, ministeri Lauri Ihalaiselle. Palkinto luovutettiin Työelämän tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa perjantaina 3.11.2017.

Lauri Ihalainen sai Hyvä Työ! -tunnustuspalkinnon. Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Valinnasta päätti Työelämän tutkimusyhdistyksen hallitus. Tunnustuspalkinnon saajalta edellytettiin laajaa vaikuttavuutta yhteiskuntaan, kuten toimintatapojen, ajattelun ja asenteiden uudistamista. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen edellytettiin liittyvän monipuolinen tutkimuksen hyödyntäminen.

Lauri Ihalainen on nojannut tehtävissään pohjoismaisen mallin mukaiseen luottamus- ja sopimusyhteiskunnan ideaalin, mikä on luonut väyliä yhteiskunnallisesti rakentavalle keskustelukulttuurille. Tämän keskustelukulttuurin yksi tärkeä juonne on ollut työelämän kehittäminen yhteistyönä, palkinnon perusteluissa todetaan.

SAK:n puheenjohtajana Ihalainen on edistänyt perhepolitiikkaa, jonka vaikutukset yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja työmarkkinapolitiikassa ovat kauaskantoiset. Hän on kansanedustajana ja työministerinä vaikuttanut pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan sisältyneen Kansallisen työelämän kehittämisstrategian laatimiseen ja sen pohjalta käynnistyneen ja paljon kansainvälistäkin huomiota saaneen Työelämän 2020 -toimenpideohjelman toteutukseen.

Ihalainen toimii kansanedustajana edelleen näiden asioiden parissa ja on esittänyt Suomi-pöydän perustamista, jossa hallitus ja työmarkkinajärjestöt keskustelisivat ajankohtaisista asioista kolmikannan hengessä. Suomalaisen työelämätutkimuksen keskeisiä teemoja ovat työelämän kehittäminen ja perheen ja työn yhdistäminen, joten Lauri Ihalaisen tavoitteiden ja tutkimuksen välillä on ollut vuorovaikutuksellinen suhde, palkinnon perusteluissa todetaan.