CoPassion -hankkeen tutkimusryhmän edustaja Frank Martela ja palkinnon luovuttaja Kirsi Heikkilä-Tammi. Kuva: Jonne Renvall.

CoPassion-hanke tutkii mitä myötätunto on työelämässä. Miten sitä luodaan ja vahvistetaan? Miten myötätunto vaikuttaa hyvinvointiin ja sen kautta myös organisaation tuloksellisuuteen?  CoPassion-tutkimusryhmä on monitieteinen ja sitä johtaa kirkkososiologian professori teologian tohtori Anne Birgitta Pessi. Hanke on saanut rahoituksen TEKESin (nykyisin Business Finland) Liideri-ohjelmasta.

Perusteluista vuoden 2018 tunnustuspalkinnolle Työelämän tutkimusyhdistyksen puolesta kertoo tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi seuraavasti: ”Hanke on tarttunut ajankohtaiseen, ei niin mainstream-aiheeseen, joka on uuden työn ytimessä: itsemyötätuntoon, myötätuntoon toisia kohtaan ja sitä kautta myötäintoon, luottamuksen rakentamiseen ja uuden tiedon rakentamiseen. Myös hankkeessa olevien yhteisesiintyminen on ollut aina yhtä ilahduttavaa ja toinen toistaan sparraavaa ja kiittävää.”

HYVÄ TYÖ! -tunnustuspalkinnon valitsee Työelämän tutkimusyhdistyksen hallitus ja se jaetaan vuosittain Työelämän tutkimuspäivien yhteydessä.

Palkinto voidaan myöntää yksittäisten tutkijoiden, kehittäjien tai ryhmien lisäksi esimerkiksi tutkimusta ja kehittämistä tukevalle, rahoittavalle, tai innostavalle taholle tai ko. tahon edustajalle. Palkinto voidaan niin ikään jakaa yksittäiselle tutkimusteolle, kehittämisteolle, taikka jollekin aikaansaannokselle, kuten menetelmälle tai uudelle näkökulmalle, joka edistää kestävän ja inhimillisen työelämän tavoitteita. Myös yksittäinen organisaatio, tai työpaikka voidaan palkita. Ehdotuksia palkinnon saajaksi annettiin tänäkin vuonna verkkosivujen kautta.